گالری فیلم
بندر صادرات نفتی ماهشهر،نخستین تاسیسات صادرات نفت خام
بندر صادراتی ماهشهر، نخستین تاسیسات صادرات نفت خام با قدمتی بیش از ۹۰ سال است.
۴۰ میلیون تن افزایش ظرفیت صادراتی صنعت نفت کشور ازقابلیت های این بندر صادراتی است.
 
This text will be replaced