گالری فیلم
طرح ارتقای کیفیت بنزین و گازوئیل در پالایشگاه تبریز
تولید روزانه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر بنزین با استاندارد یورو چهار و تولید روزانه ۳ میلیون لیترگازوئیل با استاندارد یورو پنج از دستاوردهای پالایشگاه نفت تبریز است.
This text will be replaced