گالری فیلم
فاز ۱۳ پارس جنوبی استحصال ۵۶ میلیون متر مکعب گاز غنی
اهداف تولیدی طرح فاز ۱۳ پارس جنوبی شامل: 
استخراج روزانه ۵۶ میلیون متر مکعب گاز غنی از مخزن شامل محصولات ذیل:
پالایش و تولید روزانه ۵۰ میلیون متر مکعب گاز شیرین از گاز استخراج شده
تولید روزانه ۷۵ هزار بشکه میعانات گازی
تولید روزانه ۲۹۰۰ تن گاز مایع LPG
تولید روزانه ۲۷۵۰ تن اتان به منظور تامین خوراک واحدهای پتروشیمی
تولید روزانه ۴۰۰ تن گوگرد
This text will be replaced