گالری فیلم
آخرین وضعیت عرضه سهام پتروشیمی نوری با توضیحات مدیرعامل این شرکت
مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران به بهانه برگزاری دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه گزارشی از وضعیت بورس تهران ارائه کرده است. آخرین وضعیت عرضه اولیه سهام پتروشیمی نوری هم در گفتگو با مدیران هلدینگ خلیج فارس بررسی شده است.
This text will be replaced