گالری فیلم
گزارش وزیر نفت به رئیس جمهور درباره توسعه گازرسانی
گزارش بیژن زنگنه، وزیر نفت به رئیس‌جمهور درباره دستاوردهای دولت تدبیر و امید در توسعه گاز‌رسانی و تامین سوخت روستاها با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی
This text will be replaced