گالری صدا
عرضه سهام دولتی در ETF ها، سهامی ارزنده؟
توضیحات دکتر حمید میرمعینی کارشناس ارشد بازار سرمایه درباره عرضه سهام دولتی در قالب ETF در سه گروه بانک و بیمه، پالایشی و پتروشیمی و گروه فلزات و معادن
This text will be replaced