گالری فیلم
سال 99 سالی طلایی برای صنعت پتروشیمی
بهزاد محمدی معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در جمع خبرنگاران، دستاورد صنعت پتروشیمی در سال 98 و برنامه و طرح های سال 99 و همچنین اقدامات و برنامه ریزی صورت گرفته برای جهش دوم و سوم صنعت پتروشیمی را تشریح کرد.
میزان تولید وعرضه محصولات در بورس کالا و برنامه ریزی برای تولید محصول جهت عرضه در بورس کالا نیز از زبان مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی را ببینید.


This text will be replaced