گالری صدا
وزیر نیرو به "سهام انرژی" پاسخ داد: قراردادهای صنعت برق پیگیری خواهد شد
رضا اردکانیان وزیر نیرو در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار "سهام انرژی" که با وجود شرایط کرونا و تبعات مشکلات اقتصادی که دامنگیر متولیان بخش خصوصی صنعت برق را گرفته و آن ها متضمن به تعهد قراردادهایی هستند که این قراردادها مربوط به گذشته و قبل از بروز چنین مشکلاتی بوده، آیا وزارت نیرو می تواند نسبت به حل  وفصل فوری و به رسمیت شناختن تنفس در قراردادها اقدام کند، گفت: برای حل  وفصل این موضوع باید بررسی کنیم و ببینیم ضوابط و مقررات چه امکاناتی را برای رفع مشکل این بخش از فعالان بخش خصوصی مهیا می کند، این موضوع قراردادها پیگیری خواهد شد و در صورت مقدورات سعی می شود گشایشی در کارشان ایجاد شود.
This text will be replaced