گالری صدا
طرز طلب به سهام انرژی پاسخ داد:اختصاص 3 هزار میلیارد تومان از محل صرفه جویی در مصرف سوخت
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی برق حرارتی به خبرنگار"سهام انرژی" گفت:
اختصاص معادل 3 هزار میلیارد تومان از محل صرفه جویی سوخت نیروگاه ها در سال جاری
طرز طلب گفت: سال جاری از محل صرفه جویی در مصرف سوخت قرار است معادل 3 هزار میلیارد تومان مجوزهایی به سرمایه گذاران تخصیص یابد.
This text will be replaced