گالری فیلم
ویدیویی کوتاه از حفاری دریایی

offshore Drilling at Woodside
This text will be replaced