گالری صدا
متولی زاده به سهام انرژی گفت: صنایع کشور انگیزه ای برای کاهش مصرف برق ارزان ندارند
محمد حسن متولی زاده مدیرعامل توانیر در گفتگو با خبرنگار سهام انرژی در زمینه عرضه و تقاضای برق و نحوه قیمت گذاری برق در کشور از آن به عنوان عامل افزایش مصرف یاد کرد و افزود: صنایع متقاضی برق لزوما صنایع انرژی بر هستند و به دلیل دریافت برق ارزان انگیزه ای هم برای بهینه سازی مصرف ندارند و این بی انگیزه بودن مصرف برق را افزایش داده است البته این برق ارزان و افزایش مصرف در مصارف خانگی، ادارات هم وجود دارد. بنابراین با این نگرش مصرف که سالیان سال بوده ما نمی توانیم دراین مقطع زمانی آن را از بین ببریم.
متن کامل خبر در سایت سهام انرژی را دراین فایل مشاهده فرمایید


This text will be replaced