گالری فیلم
میانگین رشد ۲ درصدی اقتصاد در ۴ دهه گذشته، نتیجه روزمرگی سیاست‌گذاری اقتصادی
غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران معتقد است: در چهار دهه اخیر با وجود منابع ارزی فراوان، به دلیل نبود برنامه بلندمدت و روزمرگی سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران، متوسط رشد اقتصادی کشور فقط ۲ درصد بوده است.
This text will be replaced