گالری صدا
مدیرعامل توانیر به سهام انرژی گفت:در تنظیم قیمت برق به دنبال متعادل کردن عرضه و تقاضای برق هستیم
طرز طلب به سهام انرژی پاسخ داد:اختصاص 3 هزار میلیارد تومان از محل صرفه جویی در مصرف سوخت
وزیر نیرو به "سهام انرژی" پاسخ داد: قراردادهای صنعت برق پیگیری خواهد شد