گالری صدا
معاون وزیر در امور گاز به "سهام انرژی" گفت: عرضه گاز به بورس انرژی توسط رگولاتوری ها و محدودیت عرضه گاز به نیروگاه ها
مدیرعامل توانیر به سهام انرژی گفت:در تنظیم قیمت برق به دنبال متعادل کردن عرضه و تقاضای برق هستیم