گالری صدا
دبیر انجمن کارفرمایی پالایشی گفت: پالایشگاه های کشور فرسوده و برای بروزرسانی نیازمند حمایت دولت
متولی زاده به سهام انرژی گفت: صنایع کشور انگیزه ای برای کاهش مصرف برق ارزان ندارند