گالری فیلم
پالایشگاه‌امام خمینی شازند دستاورد۴۰ساله انقلاب درتولید فرآورده نفتی
طرح بهبود فرایند و بهینه سازی پالایشگاه اصفهان
طرح ارتقای کیفیت بنزین و گازوئیل در پالایشگاه تبریز
طرح یکپارچه سازی انتقال آب رودخانه بهمنشیر به پالایشگاه آبادان
بندر صادرات نفتی ماهشهر،نخستین تاسیسات صادرات نفت خام