"شپنا" ۶ ماهه ۶۳۹ ریال سود محقق کرد
پالایش نفت اصفهان در گزارش ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به پایان شهریور ماه مبلغ ۶۳۹ ریال سود برای هر سهم محقق کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۱ درصد رشد داشته است.
پالایش نفت اصفهان در گزارش 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به پایان شهریور ماه مبلغ 639 ریال سود برای هر سهم محقق کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 51 درصد رشد داشته است.
 این شرکت در 6 ماه نخست سال جاری مبلغ 175199میلیارد ریال درآمد عملیاتی داشت که 82 درصد بیش از مدت مشابه سال قبل بود.
سود ناخالص شرکت 17219 میلیارد ریال شناسایی شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 45 درصد رشد داشته است.
سود عملیاتی شپنا 15099 میلیارد ریال حاصل شده که رشد 42 درصدی نسبت به مدت مشابه دارد.
با افزایش درآمد های غیر عملیاتی، سود خالص شرکت در پایان دوره مبلغ 12789میلیارد ریال حاصل شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 51 درصد رشد داشته است.
 شایان ذکر است گزارش 6 ماهه حسابرسی شده نسبت به گزارش حسابرسی نشده با  2 درصد کاهش سود همراه شده است.
 
چاپ خبر چاپ خبر
ارسال به دیگران ارسال به دیگران
نظرات
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
نظر :