"پارس" ۴۳درصد بیشتر از ۹ ماهه قبل فروش داشت
پتروشیمی پارس در گزارش ۹ ماهه مبلغ ۵۶۸۱ریال سود برای هر سهم محقق کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱۸درصد رشد داشته است.
به گزارش سهام انرژی، پتروشیمی پارس در گزارش 9 ماهه مبلغ 5681ریال سود برای هر سهم محقق کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 118درصد رشد داشته است.
درآمد های عملیاتی شرکت 65502میلیارد ریال محقق شده که نسبت به مدت مشابه 43درصد رشد داشته است.
حاشیه سود ناخالص شرکت در مدت یاد شده بخوبی حفظ شد و مبلغ 21657میلیارد ریال  سود ناخالص شناسایی شد.
سود عملیاتی شرکت مبلغ 32622میلیارد ریال محقق شده که نسبت به مدت مشابه 118درصد رشد داشته است.
سایر درآمد های عملیاتی شرکت مبلغ 11625میلیارد ریال محقق شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 701درصد رشد داشته است و به رشد سود عملیاتی کمک کرده است.
سود خالص پتروشیمی پارس در پایان دوره 34083میلیارد ریال محقق شد که نسبت به مدت مشابه 118درصد رشد داشته است.
 
چاپ خبر چاپ خبر
ارسال به دیگران ارسال به دیگران
نظرات
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
نظر :