رشد درآمد ۴۴ درصدی "شیراز" طی ۱۰ ماه
شیراز گزارش ماهانه خود را منتشر کرد .این شرکت در دی ماه ۱۴۷۵میلیارد ریال فروش داشت که نسبت به آذر ماه با کاهش همراه شده است. این شرکت در آذر ماه مبلغ ۱۸۷۰میلیارد ریال و در آبان ماه مبلغ ۳۵۵۱میلیارد ریال و در مهرماه ۹۶۶میلیارد ریال فروش داشت.
به گزارش سهام انرژی، پتروشیمی شیراز گزارش ماهانه خود را منتشر کرد .این شرکت در دی ماه 1475میلیارد ریال فروش داشت که نسبت به آذر ماه با کاهش همراه شده است. این شرکت در آذر ماه مبلغ 1870میلیارد ریال و در آبان ماه مبلغ 3551میلیارد ریال و در مهرماه 966میلیارد ریال  فروش داشت.  
 شیراز طی 10 ماه نخست سال مبلغ 19432میلیارد ریال فروش داشت در حالیکه مدت مشابه 13473میلیارد ریال فروخت و با رشد ۴۴ درصدی همراه شد. 
شرکت در گزارش 9 ماهه مبلغ 849میلیارد ریال فروش داشت در حالیکه مدت مشابه سال قبل 259 ریال زیان کسب کرده بود. شیراز در مدت یاد شده مبلغ 17956میلیارد ریال درآمد حاصل از فروش داشت .
حاشیه سود ناخالص شرکت در این دوره افزایش یافت و سود ناخالص شرکت مبلغ 8733میلیارد ریال محقق شد.
سود عملیاتی شرکت در این دوره 6915میلیارد ریال محقق شده که 162درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است.
هزینه مالی شرکت 59درصد در این دوره کاهش یافته است.
سود خالص شرکت 4330میلیارد ریال حاصل شد .
 
چاپ خبر چاپ خبر
ارسال به دیگران ارسال به دیگران
نظرات
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
نظر :