١٣٩٨/٠٥/٢٣ ٢:٠٠ ب ظ
کد خبر : ٧١٥١٦
صدور بخشنامه تسويه و تهاتر بدهی‌های دولت به اشخاص حقيقی و حقوقی غيردولتی
دكتر محمد‌باقر نوبخت معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور، در بخشنامه‌اي به تمام دستگاه‌هاي اجرايي، شيوه‌نامه اجرايي بند «و» تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور را به منظور تسويه و تهاتر بدهي‌هاي دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي غير‌دولتي يا بدهي اشخاص ياد‌شده به دولت يا بانك‌ها و مؤسسه‌هاي اعتباري غير‌بانكي، ابلاغ كرد.
دكتر محمد‌باقر نوبخت معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور، در بخشنامه‌اي به تمام دستگاه‌هاي اجرايي، شيوه‌نامه اجرايي بند «و» تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور را به منظور تسويه و تهاتر بدهي‌هاي دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي غير‌دولتي يا بدهي اشخاص ياد‌شده به دولت يا بانك‌ها و مؤسسه‌هاي اعتباري غير‌بانكي، ابلاغ كرد.
بر اساس اين بخشنامه، ظرفيت قانوني يادشده با هدف تسويه بدهي‌هاي قطعي دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي از طريق تهاتر بدهي آنها با دولت (نوع اول) يا تهاتر بدهي اشخاص يادشده با بانك‌هايي كه به بانك مركزي بدهكار هستند (نوع دوم) به ترتيب زير پيش‌بيني شده است.
اسناد تسويه خزانه نوع اول: اسناد تعهدي خاصي كه به منظور تسويه مطالبات قطعي معوق دولت (مشروط به پرداخت بيست و پنج درصد (%۲۵) آن به صورت نقدي توسط اشخاص متقاضي مشمول به دستگاه طلبكار) از اشخاص متقاضي مشمول با بدهي‌هاي قطعي دولت بابت اعتبارات تملك دارايي سرمايه‌اي به اشخاص مذكور صادر مي‌شود.
متن بخشنامه PDF 


چاپ خبر چاپ خبر
ارسال به دیگران ارسال به دیگران
نظرات
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
نظر :