یادداشت و گفتگو
توسط: حمید آذرمند کارشناس اقتصادی
توسط: نصرت‌الله کاظمی، عضو هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق
توسط: محمد حسنی‌سعدی سخنگوی شرکت بورس کالای ایران
توسط: سجاد موحد مدیرعامل مرکز مالی ایران
توسط: مصطفی رجبی مشهدی معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر
توسط: سعید ترکمان عضو هیات نمایندگان اتاق ایران
توسط: حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
توسط: علی بخشی، رئیس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران
توسط: ولید هلالات کارشناس بورس
توسط: محمد پارسا رییس هیات‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی
توسط: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
توسط: مهدی دلبری کارشناس بازار سرمایه
توسط: مسعود نیلی - علی ابراهیم‌نژاد
توسط: وحید شیخی عضو هیات مدیره اتحادیه فرآورده های نفتی
توسط: محسن امیری مدیرعامل شرکت گروه برق و انرژی صبا
توسط: سپهر برزی‌مهر، دبیر سندیکای صنعت برق ایران
توسط: امیرعباس زینت بخش کارشناس ارشد بازار سرمایه