یادداشت و گفتگو
توسط: محمدرضا پورابراهیمی داورانی رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
توسط: دکتر موسی غنی‌نژاد کارشناس اقتصاد
توسط: حمیدرضا صالحی سلمی کارشناس انرژی
توسط: سپهر برزی‌مهر؛ دبیر سندیکای صنعت برق ایران
توسط: دکتر فتحی بیرول مدیر اجرایی آژانس بین المللی انرژی، مترجم: مرتضی توکلی
توسط: علی بخشی؛ رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران
توسط: رضا دهقان معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران
توسط: سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق
توسط: سیدصادق نیکوسپهر، کارشناس حوزه انرژی
توسط: مهندس پرویز غیاث‌الدین، دبیر سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق
توسط: گزارشی از روند به کارگیری مدیریت پسماند حفاری نفت؛
توسط: مرکز پیشرفته توسعه زنجیره ارزش
توسط: دکتر عباس آشتیانی، پژوهشگر حوزه ارزهای دیجیتال و عضو انجمن بلاکچین ایران
توسط: مهندس پرویز غیاث‌الدین دبیر سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق
توسط: مریم بابایی- روزنامه نگار
توسط: علیرضا ساعدی عضوهیات مدیره صندوق توسعه ملی ایران
توسط: گروه گزارش سهام انرژی