1 مورد در زمان 0.390 ثانیه یافت شد
 امسال سهام ۳ شرکت پتروشیمی در بورس عرضه می شود
مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس گفت:
ربیعی گفت: سهام سه مجتمع پتروشیمی نوری،بندر امام خمینی و بوعلی امسال در بورس عرضه خواهد شد.