1 مورد در زمان 2.465 ثانیه یافت شد
 اوراق گواهی نیکوکاری فرابورس زمینه ارتقا و شفافیت بازار سرمایه
دبیر کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران به "سهام انرژی" گفت:
اسلامی بیدگلی گفت: انتشار اوراق گواهی نیکوکاری در قالب دو نماد ‌‏«کرونا1» و «کرونا2» از طریق بازار فرابورس ایران اقدام بسیار سازنده و مشارکت نیکوکارانه ای بود که انجام چنین اقداماتی منجر به ارتقا و شفافیت بازارسرمایه و جذب کمک های خیرخواهانه مردمی خواهد شد.