1 مورد در زمان 1.066 ثانیه یافت شد
 بهره برداری 15 پروژه صنعت برق استان تهران با سرمایه گذاری 285 میلیارد تومان
در چهاردهمین هفته پويش هرهفته_الف_ب_ايران؛
وزير نيرو ۱۵ پروژه فوق توزيع شركت برق منطقه‌ای تهران با سرمایه‌گذاری 285 میلیارد تومان را امروز 13 مرداد ماه، از طریق ویدئوکنفرانس در قالب چهاردهمین هفته پويش هرهفته الف ب ايران افتتاح کرد.