1 مورد در زمان 1.151 ثانیه یافت شد
 بومی سازی 281 قطعه پالایشگاهی در شرکت پالایش نفت بندرعباس در سال 98
معاون بازرگانی شرکت پالایش نفت بندرعباس گفت: با اقدامات صورت گرفته به منظور خودکفایی و بومی سازی قطعات در سال گذشته 281 کالای پالایشگاهی به تعداد 14 هزار و 30 قطعه، با حمایت از سازندگان داخلی توانمند، ساخته و مورد تایید قرار گرفت.