1 مورد در زمان 1.094 ثانیه یافت شد
 تقاضایی از سوی دولت برای ETF پالایشی و پتروشیمی به بورس ابلاغ نشده است
رئیس سازمان بورس به " سهام انرژی" گفت:
نیمه دوم سال گذشته دولت سهام خود را در سه گروه بانکی، پالایشی و پتروشیمی و فلزات اطلاع رسانی کرد و تاکید کرد که این عرضه ها بلافاصله صورت خواهد گرفت. با این دستور و تاکید به اجرای فوری آن اخیرا ETF اول (دارایکم) در حوزه بانکی ها عرضه شد و قرار بود به فاصله کمی عرضه گروه بعدی یعنی پالایشی و پتروشیمی و خودرویی ها صورت گیرد اما ...