1 مورد در زمان 1.131 ثانیه یافت شد
 تلاطم مثبت بازار و تقاضای سهام پتروشیمی ها در هفته ای که گذشت
هفته گذشته منتهی به 18 تیرماه هفته ای پرتلاطم و در عین حال با افزایش شاخص همراه بود. هفته ای که شاخص منفی نبود اما در برخی از روزهای هفته از شتاب رشد شاخص کاسته می شد. گروه صنایع شیمیایی و پتروشیمی نیز از جمله نمادهایی بودند که علاوه بر تاثیر در افزایش شاخص توانستد در این بازار رشد قابل توجهی از خود به ثبت برسانند.