1 مورد در زمان 1.504 ثانیه یافت شد
 توقف رو به رشد سهام پالایشی ها در بورس
گزارش "سهام انرژی"،
کاهش رشد سهام شرکت های پالایشی بویژه پالایشگاه های تهران، تبریز، اصفهان، بندرعباس و شیراز و منفی شدن این سهم ها طی این روزها به دلیل انتشار گزارشاتی است که خود این شرکت ها از خود در کدال ارائه دادند.