1 مورد در زمان 1.271 ثانیه یافت شد
 حال خوب تولیدکنندگان صادرات محور با افزایش دلار نیمایی
گزارش "سهام انرژی" از تبعات افزایش دلار نیمایی،
شتاب رو به رشد دلار نیمایی و رسیدن به نرخ دلار آزاد بویژه از ابتدای سال، نوید رونق و کسب سودی برای محصولات صادراتی کشور بویژه محصولات پتروشیمی دارد. دلار نیمایی از ابتدای سال 99 یعنی اواخر فروردین ماه به 13 هزار و 700 تومان رسید اما تقریبا یک ماه بعد یعنی اوایل خرداد به 15 هزار و 700 تومان افزایش یافت.