1 مورد در زمان 1.064 ثانیه یافت شد
 خط لوله گوره-جاسک، تبلور عزم ‌ملی
یادداشت،
احداث خط لوله گوره- جاسک بخشی از برنامه وزارت نفت برای عمل به مأموریت خود در راستای توسعه سواحل مكران و محدوده بندر جاسك است. انتقال نفت‌خام از گوره به جاسک با بیش از دو میلیارد دلار سرمایه‌گذاری، تمرکززدایی از پایانه‌های صادراتی و متنوع‌سازی این روند و کاهش ریسک صادرات از تنگه هرمز را درپی دارد؛ ضمن اینکه سبب ایجاد اشتغال در منطقه مکران و توسعه پایدار می‌شود.