1 مورد در زمان 1.061 ثانیه یافت شد
 خودروهای عمومی به رایگان گازسوز می شوند/دارندگان خودرو عمومی به سامانه مراجعه کنند
مدیر فناوری پالایش و پخش فراروده های نفتی گفت:
رضایی اظهار داشت: به منظور توسعه مصرف CNG و کاهش مصرف بنزین در سبد سوخت، دارندگان خودرو عمومی می توانند با مراجعه به سامانه جدید نسبت به ثبت نام گازسوزکردن خود به رایگان اقدام کنند.