1 مورد در زمان 0.638 ثانیه یافت شد
 در حال تعامل با وزارت نفت، قیر تهاتری راعملیاتی کنیم
مدیرعامل بورس کالا به "سهام انرژی" گفت:
سلطانی نژاد گفت: محصولات تهاتری که با قیمت های ثابتی در خارج از بورس عرضه می شود برای داشتن بازاری رقابتی قرار است در صورت سیاست گذاری وزارت نفت این محصول را به صورت تهاتری در بورس کالا عرضه کنیم.