1 مورد در زمان 1.210 ثانیه یافت شد
 رشد بازار سرمایه تبلور جهش تولید در اقتصاد کشور
یادداشت،
تاثیر بازار سرمایه و تحقق شعار جهش تولید در شالوده برنامه ریزی های دولت و نظام ورود کرده است به طوری که رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس اعلام کرد که می توان در بازار سرمایه از طریق پذیره نویسی، عرضه اولیه، افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، عدم توزیع سود و صرف سهام، صدها پروژه نیمه تمام را فعال کرد و چرخ‌های تولید کشور را به حرکت درآورد.