1 مورد در زمان 1.731 ثانیه یافت شد
 صرفه جویی 10 میلیون لیتری با گازسوز شدن خودروهای عمومی
مدیرعامل پالایش و پخش و فراورده های نفتی گفت:
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از صرفه‌جویی ۱۰ میلیون لیتری در بنزین مصرفی روزانه کشور با گازسوز کردن نزدیک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودروی ناوگان حمل‌ونقل عمومی خبر داد.