1 مورد در زمان 1.455 ثانیه یافت شد
 عرضه جدید گازوئیل، نفت کوره و میعانات گازی در بورس انرژی
شرکت ملی نفت ایران خبر داد:
رینگ بین الملل بورس انرژی در روزهای پایانی اردیبهشت ماه میزبان ۴ عرضه شرکت ملی نفت ایران است.