1 مورد در زمان 1.327 ثانیه یافت شد
 عرضه سهام دولتی در بورس، درآمدزایی فوری دولت یا خصوصی سازی؟
سهام انرژی گزارش می دهد:
زمزمه های واگذاری سهام دولتی در بورس در سال 98 از سوی دولت به عنوان طرح بنیادی مطرح شد و در اسفند ماه این موضوع به صورت دستور و ابلاغیه بررسی و به عنوان راهکار اصلی و شاید اولین اقدامات اقتصادی برای سال 99 از سوی رئیس جمهور پیگیری شد. به طوری که در سال 99 دو بار این موضوع از سوی رئیس جمهور مورد تاکید قرار گرفت تا اینکه قرار شد در 15 اردیبهشت 99 سهام دولتی در بورس عرضه شود.