1 مورد در زمان 2.364 ثانیه یافت شد
 عرضه ETF پالایشی و پتروشیمی درگلوگاه وزارت نفت
گزارش سهام انرژی،
روز گذشته مدیرعامل شرکت بورس تهران از عرضه ETF دارا دوم برای نمادهای فلزی و خودرویی خبر داد درحالیکه قرار بود در این عرضه نمادهای پالایشی وپتروشیمی نیز به صورت صندوق ETF دوم از سوی دولت اعلام شود.