1 مورد در زمان 1.257 ثانیه یافت شد
 فروش نفت خام ازبورس، بازاری بالاتر از سطح بخش خصوصی ایران
صادقین در زمینه عدم موفقیت فروش نفت خام در بورس به "سهام انرژی" گفت:
یک کارشناس بورس انرژی عدم موفقیت فروش نفت خام ایران در بورس انرژی را ناشی از بالا بودن سطح و میزان فروش نفت خام توسط بخش خصوصی ایران دانست.