1 مورد در زمان 1.047 ثانیه یافت شد
 قطعات تعمیری درنیروگاه‌ها توسط سازندگان داخل تامین می‌شود
مدیرکل دفتر پشتیبانی فنی نیروگاه های برق حرارتی کشور:
سازندگان داخل می توانند ۸۰ درصد از قطعات مورد نیاز در بخش تعمیرات نیروگاهی را با بالاترین تکنولوژی تامین کنند.