1 مورد در زمان 1.168 ثانیه یافت شد
 مجتمع پتروشیمی پارس سرآمد در رعایت زیست بوم منطقه عسلویه
گزارشی "ویژه" از روند حفظ محیط زیست صنعتی پتروشیمی پارس،
با توسعه منطقه ویژه اقتصادی پارس بویژه در بخش مجتمع های پتروشیمی به دلیل فراوری و تولید محصولات اولیه برای پایین دست پتروشیمی، میزان آلایندگی قابل توجهی در این منطقه به چشم می خورد. آلودگی محیط زیست صنعتی ناشی از سوختن گاز فلرها ، آلودگی خاک و یا عدم استفاده برخی از واحدهای پتروشیمی از تکنولوژی های روز دنیا در حوزه حفظ محیط زیست و غیره از جمله مواردی است که به آلودگی منطقه دامن زده است.