1 مورد در زمان 0.483 ثانیه یافت شد
 مجلس نقشی در تغییرنرخ فرآورده های نفتی ندارد
عضو کمیسیون انرژی به "سهام انرژی" گفت:
یک نماینده مجلس به سهام انرژی گفت: از لحاظ قانونی دولت اختیار افزایش نرخ فرآورده ها را دارد و مجلس تنها می تواند از منظرهم اندیشی در قیمت ها ورود کند، اما در نهایت دولت تصمیم گیرنده نهایی است.