1 مورد در زمان 0.445 ثانیه یافت شد
 مخازن سدهای کشور۷۰ درصد پر شده است
وزیرنیرو در زمینه افزایش بارندگی‌های فروردین سال ۹۸ گفت:
وزیر نیرو با اشاره به اینکه حجم فعلی آب موجود در مخازن سدهای ایران به ۳۵ میلیارد مترمکعب رسیده است، گفت: وقوع سیلاب‌های اخیر موجب شده است تا ۷۰ درصد ظرفیت مخازن سدهای کشور پر شود.