1 مورد در زمان 0.402 ثانیه یافت شد
 موضوع ارز منجر به کاهش صادرات فرآورده های نفتی شده است
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت و گاز و پتروشیمی گفت:
در سال ۹۶ صادرات فراورده های نفتی که توسط پتروشیمی های عضو اتحادیه صادرکنندگان صورت گرفت ۶.۵ میلیارد دلار بود که امسال به ۴.۵ میلیارد دلار تا به امروز رسیده است.