1 مورد در زمان 1.090 ثانیه یافت شد
 نفس گیری اقتصاد با کنترل نرخ ارز در بهار 99
گزارش سهام انرژی،
قیمت دلار در بازار آزاد به پشت خاکریز 19000 تومان رسیده است. این پیام این طور به نظر می رسد که علاوه بر رشد سهام شرکت های صادراتی در بورس که نشانه مثبتی برای سهامداران است بخش های دیگر اقتصادی با مشکلات اقتصادی و افزایش تورم مواجه خواهند شد.