1 مورد در زمان 1.142 ثانیه یافت شد
 هفته آینده سهام آریا ساسول در بورس عرضه می شود
با تعیین تکلیف نرخ اتان،
معاون بازار فرابورس ایران گفت: هفته اول خرداد ماه 99 سهام آریا ساسول در فرابورس عرضه می شود.