1 مورد در زمان 1.184 ثانیه یافت شد
 پترول افزایش سرمایه می دهد
شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (پترول) مجوز افزایش سرمایه را از سازمان بورس اوراق بهادار دریافت کرد.