1 مورد در زمان 1.068 ثانیه یافت شد
 کاهش میانگین قیمت محصولات پتروشیمی در بورس کالا
دفتر توسعه صنایع پایین دستی اعلام کرد:
میانگین قیمت پایانی برخی محصولات پتروشیمی در بهار 99 نسبت به بهار 98 با وجود افزایش 45درصدی نرخ ارز ، روندی کاهشی حتی تا رقم 33درصد کاهش را به ثبت رسانده است.